Diyomeda Dönüşüm Ofisi

YUrt dışı eğitim Danışmanlığı

Yurt dışında üniversite eğitimi, yüksek lisans, dil okulları, sertifika & diploma programları ve yurt dışı yaz okulları alanlarında danışmanlık

Yurt içi eğitim danışmanlığı

Kişilik özellikler ve bireysel yetkinlikleri göz önünde bulundurarak mesleki karar süreçlerine destek ve danışmanlık

Koçluk

Kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, hedef koyma ve kaynakları daha iyi kullanabilmeye yönelik yol haritası ve eylem planı yapmaya yönelik destek

Akademik Destek

Ulusal ve IBDP gibi yabancı programlarda yetkinlik ve başarı hedefli akademik destek

Beceri geliştirme

Hedeflere yönelik gerekli becerilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için yönlendirme ve destek

Portfolyo Hazırlığı

Gerek kişisel gelişim için gerekse yurt dışı / yurt içi başvurular için gerekli donanım için danışmanlık

Scroll to top