Çevrimiçi Etkinlikler Hüküm ve Koşulları

Aşağıdaki husular Diyomeda Eğitim ve Danışmanlık ve/veya Diyomeda Akademi (etkinlik sahibi, düzenleyici) tarafından düzenlenen toplantı, eğitim, gösteri, bilgilendirme, yayın, seminer, konferans, panel dahil her türlü çevrimiçi etkinliğe (etkinlik) katılımız ile ilgili koşulları içerir. Bu etkinliklerden birisine kayıt olarak bu koşulları siz (katılımcı) ve düzenleyici arasında düzenlenmiş sözleşme olarak kabul eder, bağlayıcılığını onaylamış olursunuz. Düzenleyici doğrudan katılımcı ile bu sözleşmeye taraf olsa da, başkası adına başvuru yapıyorsanız, katılımcının bu sözleşmenin içeriği hakkında bilgi sahibi olması ve bu koşulları kabul etmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

1. Katılımcı Sorumlulukları

1.1. Erişim

  • Başvurunuz ve buna bağlı ödemeniz yalnızca başvuru yaptığınız etkinliğe erişim hakkı sağlar.
  • Herhangi bir sebepten başvuru yaparak kaydınızı onaylattığınız bir etkinliğe katılmamanız veya katılamamanız, başka bir etkinliğe erişim hakkı sağlamaz.
  • Başvurunuz ile birlikte kaydınızın onaylanması yalnızca size erişim hakkı sağlar, etkinliğe erişim hakkı başkalarına devredilemez, paylaşılamaz, çoğaltılamaz.
  • Etkinliğe erişim için gerekli alt yapının sağlanması ve bu alt yapının devamlılığı sizin yükümlülüğünüzdür.

1.2 Dijital varlığın kullanımı

Düzenleyici:

  • Etkinlikleri şu an mevcut olan ve ileride mevcut olabilecek her tür mekanik, elektronik, dijital teknoloji ve araç ile kayıt altına alma,
  • Bu kayıtları her türlü görsel, işitsel, yazılı ve basılı medya aracılığı ile dağıtabilme,
  • Ticari veya ticari olmayan, reklam ve tanıtım amaçlı, bilgilendirme ve anma çalışmalarında kullanabilme,
  • Elde edilen bu kayıtların sahipliğini dağıtma veya iletme hakkına sahip olduğunu açıkça beyan eder.

Katılımcı kendi dijital varlığının düzenleyici tarafından yukarıda belirtildiği şekillerde kullanılmasına etkinliğe başvurarak izin verdiğini kabul eder.

Katılımcı, düzenleyici tarafından etkinlik esnasında sağlanan her tür içeriği aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece ekran görüntüsü, ses kaydı, video kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla tüm kayıt ve kopyalama araç ve yöntemleri ile kopyalayamaz ve kaydedemez.

İçeriğin kaydedilmesine izin verilen hallerde etkinlik içeriğinin sahibi düzenleyici olup, bu içerik ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanılamaz, üçüncü taraflarla paylaşılamaz.

1.3. Etkinlik İçeriği

Katılımcı tarafından kayıt olunan etkinlikle sınırlı olmayacak şekilde Diyomeda, Diyomeda Eğitim ve Danışmanlık, Diyomeda Akademi markaları ile düzenleyici tarafından sağlanan her tür etkinlik bilgilendirmesi, etkinlik teknolojisi, içerik, bilgi, beceri ve bunların iletiminin sağlandığı araçlar düzenleyici adına etkinlikte görev alan kişilere ait ses, görüntü, kimlik ile sınırlı olmamak kaydıyla her türlü tanımlayıcı veya tanımlayıcı olmayan bilgi düzenleyiciye ve düzenleyicinin iş ortaklarına ait olup etkinlik içeriği kapsamındadır. Aksi yazılı olarak açık bir şekilde bildirilmedikçe, katılımcılar tarafından kopyalanamaz, kaydedilemez, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

2. Kullanım Hakları ve Sınırlar

2.1. Sınırlar

Etkinlik kullanım hakkınız düzenleyici tarafından yazılı olarak açıkça belirtilmediği sürece paylaşılamaz, iletilemez, kamuya açık bir şekilde kullanılamaz.

Düzenleyici kullanım hakkının ihlalini tespit eder veya bununla ilgili kuvvetli şüpheye düşerse ilgili etkinlik, sonraki etkinlikler ve/veya düzenleyicinin diğer faaliyetlerinden kısmen veya tamamen geçici veya daimî olarak men edilmenize karar verebilir. Bu sözleşmeyi kullanarak hakkınızda yasal müracaatta bulunabilir veya durumu kamuya açık bir şekilde paylaşabilir.

2.2. Kullanım Hakkının İhlali

Düzenleyiciye ait herhangi bir etkinliğe başvuru yaparak, etkinliğin temel kuralları ile etkinliğin uygulandığı ortamın gerektirdiği genel kurallara uymayı koşulsuz olarak kabul etmiş olursunuz. Düzenleyicinin itibarını zedeleyici, düzenleyicinin iş ortaklarının itibarını zedeleyici, etkinlikte görevli kişi ve kurumların itibarını zedeleyici veya görev yapmalarını engelleyici, diğer katılımcıların etkinlikten üst düzeyde yararlanmalarına engel oluşturucu davranışlar ile genel ahlak kurallarına aykırı davranışlar yukarıdaki sınırlar maddesindeki davranışlardan herhangi biri veya birkaçının birlikte yapılması kullanım hakkının ihlali anlamına gelir. Katılımcının kendisine verilen kullanım hakkını ihlal etmesi yasal sonuçlar doğurabileceği gibi, düzenleyici bu durumu kamuya açık bir şekilde paylaşma bu davranışı sergileyen katılımcıyı kayıt yaptırılan etkinlik dahil olmak üzere düzenleyiciye ve düzenleyicinin iş ortaklarına ait açıklanmış ve açıklanacak tüm etkinliklerden kalıcı veya geçici olarak men etme hakkını saklı tutar.

3. Ücretler

3.1. Ödeme Tutarı

Ödeme tutarı, düzenleyici tarafından etkinliğin detayları içerisinde bildirilir. Başvuru sonrasında, başvuruda belirtilen eposta veya telefon numarası aracılığı ile ödeme yöntem ve zamanı katılımcıya iletilir. Belirtilen ücret, belirtilen ödeme yöntemi ile düzenleyicinin belirtmiş olduğu hesaba aktarıldığında katılım onaylanır.

Düzenleyici, etkinliklerin ücretini, ödeme şeklini, ödeme aracını, ödeme hedefini ve ödeme süresini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış veya eksik iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle, düzenleyici tarafından ulaşılamayan başvurular iptal edilir. Bu nedenle kesinlik kazanmayan başvurulardan düzenleyici sorumlu tutulamaz.

3.2. Vergiler

Tüm ücretler vergiye tabii olup, ödeme sonrasında fatura başvuru esnasında belirtilen adrese gönderilir.

3.3. İptal ve İade

Etkinlik başvurusu için belirlenen son tarihten 24 saat öncesine kadar düzenleyici etkinlik sayfası, düzenleyici internet sayfası üzerinde yayınlanan iletişim kanallarından herhangi biri ile yapılacak iptal talebi koşulsuz kabul edilerek, bir ödeme yapılmışsa 3 iş günü içerisinde, ödeme yapılmamışsa yalnızca başvuru iptali ile katılımcının etkinlikle ilişkisi kesilir. Varsa, düzenleyicinin başvuru nedeniyle oluşan vergi, masraf, kira, maaş, ödeme ve benzeri her tür harcaması belgelendirilerek iade edilecek ücretten düşülür.

Etkinlik başvurusu için belirlenen son tarihten önceki 24 saat içinde yapılacak iptal ve iade başvuruları kabul edilmez. Düzenleyicinin iptal sebebini değerlendirerek buna ilişkin politikasında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Etkinliğin başvuru süresi sonlandıktan sonra yapılan iptal ve iade başvuruları işleme alınmaz.

Etkinlik öncesinde veya etkinlik esnasında meydana gelecek katılımcının katılmasına tamamen veya kısmen engel her türlü durumdan katılımcı sorumludur. Herhangi bir iptal, iade, telafi işlemi yapılmaz.

Düzenleyicinin ve/veya iş ortaklarının ilgili etkinliğin tamamen veya kısmen düzenlenmesini engelleyecek durumlarda, düzenleyici ve iş ortakları katılımcıların kaybını telafi edecek şekilde etkinlik yeniden planlanır.

Etkinlikle ilgili ödemeye istinaden kesilen faturanın, katılımcı veya katılımcı tarafından yetkilendirilen kişi veya kurumlar tarafından herhangi bir kişi veya kurum nezdinde kullanılması durumunda fatura iptal edilemeyeceği için iade işlemi gerçekleştirilemez. Bu durum düzenleyici tarafından daha sonra tespit edilirse ödemenin cezalı olarak yapılması için hukuki yollara başvurulur.

4. Kalite Politikası

Düzenleyici ve iş ortakları katılımcıların başvuru yaptıkları etkinlikten üst düzeyde yararlanmaları için gerekli her tür önlemi almayı taahhüt eder. Bu amaçla, etkinliklerin içeriği yürütülme şekli, süresi kamuya açık bir şekilde bildirilir. Etkinlik esnasında ve sonrasında katılımcıların dönütleri ile etkinliğin hedefine ne derece ulaştığının tespit edilmesi için mekanizmalar kurar ve uygular.

5. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Diyomeda Eğitim ve Danışmanlık tarafından yürütülen tüm faaliyetler 6698. sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini ve saklanmasını içerir. Kişisel verilerinizle ilgili açık bilgilendirme internet sitemizde yer alan aydınlatma metni sayfasında yayınlanmıştır. Buna ek olarak, etkinlik başvuruları esnasında toplanan kişisel bilgileriniz ad-soyad, eposta ve telefon ile sınırlandırılmış olup, bu bilgiler yalnızca etkinliğe erişim hakkınızın düzenlenmesi amacıyla işlenmekte, depolanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel bilgileriniz, yalnızca yasal mevzuatın izin verdiği şekilde bu bilgilere erişim hakkı olan kişi ve kurumlarla veya mahkeme kararları doğrultusunda paylaşılabilir.

6698. sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi internet sayfamızda yer alan iletişim kanallarından herhangi birine iletebilirsiniz.

Scroll to top