Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Türk Dil Kurumu’na göre koç “Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimse” olarak tanımlanmaktadır. Dünyada genellikle “öğrenci koçluğu” olarak tanımlanmış net bir koçluk bulunmasa da öğrenci koçluğunu yukarıda bahsettiğimiz tanımdaki çabayı bir kişinin akademik hayatına yönelik özelleşmiş koçluk olarak tanımlayabiliriz.

Öğrenci koçunun temel hedefleri

Öğrenci koçu öğrenciyi:

 • kendini tanıma,
 • ölçülebilir ve somut hedefler belirleme,
 • mevcut becerilerini geliştirme,
 • sağlıklı bir sorumluluk duygusu geliştirme,
 • problem çözme becerilerini geliştirme,
 • etkili bir değerlendirme sistemine sahip olma

konularında destekleyerek kendi ayakları üzerinde duracak yetişkin bir birey olma yolunda eşlik eder.

Buna ek olarak öğrenci koçu, öğrencinin yetenekleri doğrultusunda uygun bir eğitim süreci geçirmesini, doğru hedefler belirlemesini, kaynaklarına uygun bir planlama yaparak ilerlemesini ve akademik başarısını arttırmasını da hedefler.

Öğrenci koçluğunun faydaları

Koçluk sürecince danışan, aşağıdaki husularda önemli kazanımlar elde eder.

 • Ne olduğunu ve ne olmak istediğini net bir şekilde belirtebilir.
 • Kendini, sınırlarını ve sınırlarının ötesini tanımlayabilir.
 • Nerede ve nasıl olmak istediğini doğru koşul ve kaynaklar üzerinden belirleyebilir.
 • İlişkilerini, ilşişkilerinin dinamiklerini tanımlayabilir, bunlarda değişikliklere gidebilir, sorunları teşhis edebilir.
 • Öz düzenleme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.
 • Motivasyonu ve dirençliliğini yükseltir.
 • Kendisine olan güveni yükselir, öz saygısı artar.

Öğrenci koçluğu süreci

Öğrenc koçluğu nasıl yapılır?
Öğrenci koçluk süreci

Öğrenci koçluk süreci aşağıdaki adımları izler:

 • Koç ve öğrencinin aile ve öğrenci ile görüşmesi: Koçluk sürecinin başlaması aile ve öğrencinin süreçten beklentileri ile sürecin sundukları arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde anlamalarına bağlıdır. Ailenin ve öğrencinin koçluk, danışmanlık ve psikolog rolleri arasında bir ayrım oluşturması önemlidir. Bu rollerin birbirlerinden bağımsız ve birbirleri ile iç içe geçmiş sorumlulukları ve amaçları vardır. Beklentiler bu rollerden hangisini gerektiriyorsa ailenin ve öğrencinin öncelikli olarak bu role yönlendirilmesi gerekir.
 • Sürecin başlaması: Koç ve aile ile öğrenci arasında roller ve beklentiler arasında uzlaşma sağlandıktan sonra koçluk sürecinin ilk aşaması olan tanışma süreci başlar. Bu aşamada koç hem aileyi, hem de öğrenciyi çeşitli açılardan tanımaya, kendilerini tanıtmak için kullandıkları değer sistemlerine ve geleceği anlamlandırma süreçlerine odaklanır. Bu arada mevcut ve potansiyel kaynaklarına da göz atma fırsatı oluşur.
 • Stratejik planlama: Koç, öğrenci ve aile dinamik bir planlama süreci yürüterek uygulamaya hazırlık yaparlar. Burada bu planın dinamik yapısına vurgu yapmak gerekir. Stratejik plan, bir kere hazırlanan ve akabinde uygulanan bir plan değildir. Stratejik plan bir kerede hazırlanmaz, ayrıca hazırlanan kısımlar danışanla birlikte işbirliği ve raporlama sürecinde sürekli güncellenir, karşılıklı dönütlere göre eklemeler çıkarmalar yapılabilir.
 • Uygulama ve izleme: Stratejik planlamayla neredeyse eş zamanlı olarak uygulama ve izleme çalışmaları da yürür. Toplantılarda alınan kararlara paralel olarak çeşitli adımlar uygulanırken, bunların çıktıları ve yeni gereklilikler değerlendirilerek sürekli olarak plan güncellenir ve yenilenir.

Tüm bunlara ek olarak koç ve danışan düzenli olarak işbirliği ve rapolama içindedir. Karşılıklı dönütler ile dinamik bir şekilde danışan ve danışanın vurgu yaptığı alanlar gündem konusu olur.

Diyomeda Eğitim ve Danışmanlık olarak tüm çalışmalarımız için burayı inceleyebilirsiniz.

Öğrenci ve veli koçluğu almak için

Görüşmenizi planlayın

Please Login to Comment.

Scroll to top