Sarmaşık Okulu Binası

Sarmaşık Ligi (Ivy League) Üniversiteleri

Sarmaşık Ligi (İngilizce: Ivy League) veya bazen Sarmaşık Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin New England bölgesi ve güneyindeki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu dayanışma ligini ifade eder. Aslında bir spor ligi olarak kurulan birlikte yer alan okullar zaman içinde Amerika’nın ulusal ve uluslararası en rağbet gören okulları haline gelmiştir. Okul binaları kaplayan sarmaşık birliğin adına ve logosuna ilham olmuş, binaların dolayısıyla da kurumların köklü geçmişine bir atıf olarak değerlendirilmiştir.

Birlikte yer alan 8 okul,  mükemmelci yaklaşımları, oldukça seçici kabul süreçleri ve prestijli gelecek vaatleriyle dikkat çekmektedir. Birlik okulları bugüne kadar göreve gelen Ameirkan başkanlarından 16’sının bu okullardan mezun olmasını öne çıkarmaktadır. Buna ek olarak çok sayıda Nobel ödüllü veya uluslararası üne sahip mezuna sahiptir.

Sarmaşık Ligi bölgesi

Amerika’daki yüksek öğrenim kurumlarını ölçümleyen “U.S News & World Report College and University Rankings” sıralama platformunun Eylül 2021’deki (ilk) “En iyiler” sıralama değerlendirmesinde birliği oluşturan 8 üniversite ilk 20 içinde yer almıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen sıralamada Columbia Üniversitesi sıralama kapsamına alınmamıştır

Sarmaşık ligi okulları

 

 

Bölge

 

Ulusal sıralamada yeri

     

Princeton University

 

Princeton, NJ

 

1

Columbia University

 

New York, NY

 

Unranked

Harvard University

 

Cambridge, MA

 

2

Yale University

 

New Haven, CT

 

5

University of Pennsylvania

 

Philadelphia, PA

 

8

Dartmouth College

 

Hanover, NH

 

13

Brown University

 

Providence, RI

 

14

Cornell University

 

Ithaca, NY

 

17

Sarmaşık Ligi Okullarında Eğitim

Güçlü bağlantılar

Sarmaşık liği üniversiteleri (birisi hariç) Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski okulları olmaları sıfatıyla 1700‘lü yıllara dayanan mezunlara sahiptir. Bu nedenle bu eğitim kurumlarının en faydalı tarafı mezunlar arası bağlantı gücüdür. Mezun ilişkileri üniversite mezuniyetinden başlar ve kolej arkadaşlığının üstüne çıkar. Mezunlar arası bağlantılar çoğunlukla sizin ilk iş deneyiminizin mimarı olur. Sarmaşık ligi okulları, somut mezun ağı kültürüyle tanınırlar. Mezuniyet sonrasında, sadece dünya çapında iyi bir eğitim almış olmakla kalmaz, elit bir mezun grubunun da bir parçası olursunuz. Mezuniyet öncesi, öğrenciler staj imkanları için üniversitenin mezun ağı bağlantılı platformlarına girip başvuru yapabilirler ve bu onları gelecekte çalışacakları işyerleri ile daha üniversitedeyken tanıştırabilir.

Standartların Üstünde Kaynaklar

Bir Sarmaşık ligi okulunda okumak, size araştırma yapmak ve en parlak zihinlerin ürünü çalışma materyallerine ulaşmak için imkan sağlar. Sarmaşık ligi üniversitelerindeki profesörler çok iyi eğitim almış, özel ünvan sahibi ve spesifik konularda tutkulu insanlardır. Bu profesörler çoğu zaman üniversiteleri için muhtelif konularda araştırma yapmaya teşvik edilir ve desteklenir. Entelektüel kimlikli bu öğretim üyeleri öğrencilerin üzerinde çalıştığı konular üzerinde yeni teoriler ortaya atarlar. Onlara araştırmanın zaman planı içinde tamamlanması ve sınırlarının belirlenmesi için yönlendirici destek verirler.

Sarmaşık Ligi OKulları Ucuz Değil

Sarmaşık ligi bir okulda okumak ucuz değildir. Amerika’da genel olarak yüksek öğrenim pahalı olsa da, ülke çapında çok sayıda üniversite dünya standardında eğitim ve karşılanabilir ücret sunmaktadır. Her halükârda Amerika’da eğitim almak ülke standartlarımız ve ortalama Türk hane halkı gelir durumu açısından zorlayan bir maliyet unsurudur.

Düşük Kabul Oranları

Sarmaşık ligi okulları başvuranların sadece çok küçük bir yüzdesini kabul etmektedir. Başvuruları inceleyen okul yetkilileri, öğrencileri yüksek lise not ortalamaları, sınav test sonuçları, ders dışı faaliyetler, etkileyici ve özgün başvuru yazısı ve farklı birçok kriterle değerlendirir.

Bu okullardan birine başvurmalı mıyım?

Elbette okul seçiminde birçok kriter etkilidir ancak bunların en başında bütçe gelir. Eğitimi bir tür geleceğe yönelik yatırım olarak görmeli ve bu okullara harcayacağınız para, zaman ve enerjinin ne kadar sürede size geri döneceğini ve buna değip değmeyeceğini düşünmelisiniz. Çoğu zaman bu okullardan birisinde okumak ile Amerika’da prestijli diğer okullarda okumak arasında fark oluşmaz.

Siz yine de lisedeki hazırlık sürecinizin -sadece notlarınızın yetmeyeceği, yanında birçok açıdan değerlendirileceğiniz- başvuru için yeterli olduğunu düşümnüyorsanız elbette bu okullara başvuru dosyanızı hazırlayabilirsiniz, bir yandandan hibe ve burs programlarını da araştırmaya başlayarak.

Ancak bu okullardan kabul almamak veya bunlara başvuru yapmamak da dünyanın sonu değil.

Please Login to Comment.

Scroll to top